Polityka prywatności

Polityka prywatności Sklepu Fashionsky
https://fashionsky.pl
("Sklep")

Drogi Użytkowniku!

Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, abyś w czasie korzystania z naszych usług czuł się komfortowo. Dlatego też poniżej prezentujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez nasz Sklep. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH ("Administrator")

JOANNA MONIKA KRAWCZYK, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą JOANNA KRAWCZYK P.P.H.U. JOANNA, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju i Finansów, NIP 7771144628 , nr REGON 302377580, ul. Strzelecka 122, 62-050 Mosina

DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

Jeśli zamierzasz założyć Konto Użytkownika oraz korzystać z naszych usług, zostaniesz poproszony o podanie nam Twoich danych osobowych.
Twoje dane przetwarzane są przez nas we wskazanych poniżej celach, związanych z funkcjonowaniem Sklepu i świadczeniem usług w nim oferowanych („Usługi”).

Cel przetwarzania:

Państwa dane osobowe mogą być przez nas gromadzone w następujących celach:

 • Świadczenie usług oferowanych w Sklepie
 • Zawieranie i realizacja łączącej nas umowy oraz świadczenia dla Państwa oferowanych przez nas usług, w tym szczególności wysyłki zamówionych towarów i realizacji płatności oraz obsługi reklamacji
 • Realizacji obowiązków działalności gospodarczej pod nazwą JOANNA KRAWCZYK P.P.H.U. JOANNA przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawia i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych oraz dla celów archiwizacyjnych
 • Ochrony praw działalności gospodarczej pod nazwą JOANNA KRAWCZYK P.P.H.U. JOANNA zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności dochodzenia zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i procesów sądowych

JOANNA KRAWCZYK P.P.H.U. JOANNA może przekazywać dane osobowe następującym osobom trzecim dla celów wskazanych w niniejszym dokumencie:

 • Podmiotom, z którymi JOANNA KRAWCZYK P.P.H.U. JOANNA ma zawartą umowę współpracy ("Przetwarzający dane") w celu realizacji łączącej nas umowy, realizacji obowiązków JOANNA KRAWCZYK P.P.H.U. JOANNA przewidzianych prawem, ochrony praw JOANNA KRAWCZYK P.P.H.U. JOANNA zgodnie z przepisami prawa oraz realizacji uzasadnionego interesu JOANNA KRAWCZYK P.P.H.U. JOANNA w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych; w szczególności JOANNA KRAWCZYK P.P.H.U. JOANNA może przekazywać Państwa dane osobowe spółki świadczące usługi pocztowe i kurierskie, firmy, z którymi współpracujemy świadczenia usług marketingowych. Podmioty takie będą zobowiązane na mocy zawartych z JOANNA KRAWCZYK P.P.H.U. JOANNA umów do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić dane osobowe oraz przetwarzać je wyłącznie zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami postępowania uzgodnionymi z JOANNA KRAWCZYK P.P.H.U. JOANNA.
 • Organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim; w przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem. Dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania), niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom) lub podmiotom udzielającym świadczeń.

Podstawa przetwarzania:

 • Umowa sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • Ciążący na nas obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
 • Umowa o świadczenie usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • Nasz prawnie uzasadniony interes, w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, obsługi reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Podanie danych:

 • Dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może być konieczne do zawarcia umowy oraz jej realizację zgodnie z umową między klientem a przedsiębiorcą.

Skutek niepodania danych:

W zależności od celu, w jakim dane są podawane, możesz zawsze odmówić ich przekazania. Decyzja ta może mieć następujące skutki:

 • brak możliwości zarejestrowania się w Sklepie
 • brak możliwości korzystania z usług Sklepu
 • brak możliwości dokonania zakupów w Sklepie

Decyzje te są uzasadnione zgodnie z rozporządzeniem (dalej zwanym "RODO"), uwzględniając cel oraz wymagane dane w celu pełnej realizacji wykonania umowy, która obowiązuje obie strony zawieranej transakcji.

OKRES PRZETWARZANIA

Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:

 • przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych
 • ustanie możliwość dochodzenia roszczeń związanych z umową zawartą przez Sklep przez którąkolwiek ze stron

- w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa. JOANNA KRAWCZYK P.P.H.U. JOANNA zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa dane osobowe. Dane te będą przechowywane przez Nas i / lub Przetwarzających dane, wyłącznie przez czas niezbędny do osiągania celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń Państwa i JOANNA KRAWCZYK P.P.H.U. JOANNA.

W celu zapewnienia adekwatnej ochrony Państwa danych osobowych, stosujemy m.in. następujące rozwiązania teleinformatyczne i techniczne:

 • stosujemy szyfrowanie połączenia na stronie www.fashionsky.pl za pomocą certyfikatu SSL
 • zabezpieczamy każdy dostęp do strony internetowej www.fashionsky.pl oraz jej paneli administracyjnych, analogicznie poczty elektronicznej służącej do korespondencji, kontenerów & archiwów z plikami zawierającymi dane osobowe stanowiące archiwum w myśl rozporządzenia (dalej zwane "RODO" - art. 6 ust. 1 lit. c RODO) niezbędne do realizacji usługi zawartej pomiędzy stronami
 • używamy programy powszechnie uznawane za bezpieczne w środowiskach technicznych, m.in. z otwartym kodem źródłowym, wraz z audytami bezpieczeństwa,
 • stosujemy szyfrowanie, m.in. za pomocą algorytmu AES, uniemożliwiające nieautoryzowany dostęp do kontenerów & archiwów danych (rozumianych jako zbiory danych / plików).

TWOJE UPRAWNIENIA

Przysługuje Ci prawo żądania:

 • dostępu do Twoich danych osobowych
 • ich sprostowania
 • usunięcia
 • ograniczenia przetwarzania

A także prawo:

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
 • żądania przeniesienia danych do innego administratora

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw - fashionsky1@onet.com.pl

Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego.

CIASTECZKA

Nasz Sklep, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te:

 • są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.)
 • umożliwiają Ci, m.in., korzystanie ze wszystkich funkcji Sklepu
 • nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia

Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz:

 • usunąć pliki cookies
 • blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości

W tym Sklepie ciasteczka wykorzystywane są w celu:

 • zapamiętywania informacji o Twojej sesji
 • statystycznym
 • marketingowym
 • udostępniania funkcji Sklepu

Aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Ponadto odpowiednie wskazówki znajdziesz na następujących podstronach, w zależności od przeglądarki, której używasz:

Jeśli nie wyłączysz wykorzystywania plików cookies w ustawieniach przeglądarki, oznacza to, że wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie.

Więcej informacji o ciasteczkach znajdziesz w Wikipedii.

USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH

Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Twoje dane. Poniżej znajduje się lista tych podmiotów:

 • podmiot realizujący dostawę towarów
 • dostawca płatności
 • biuro księgowe
 • hostingodawca
 • dostawca oprogramowania potrzebnego do prowadzenia sklepu internetowego

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

Chcesz skorzystać ze swoich uprawnień dotyczących danych osobowych?

A może po prostu chcesz zapytać o coś związanego z naszą Polityką Prywatności?

Napisz na adres e-mail:
fashionsky1@onet.com.pl

Opinie naszych klientów
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl